Netwerkbeweging Samen Buurten

Voor buurtbewoners, professionals en domeinoverstijgende organisaties ÉN VOOR DE VERBINDING TUSSEN MENSEN EN STENEN

Samen Buurten heeft als voornaamste doel de samenlevingsopbouw en zorgzame gemeenschappen in Flevoland te versterken en te bevorderen, Op een unieke en inspirerende manier komen professionals en bewoners bijeen om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken, maar vooral ook elkaar te inspireren op het gebied van het creëren én behouden van fijne buurten om in te wonen, werken en leven. Samen Buurten is dé netwerkbeweging die wordt gestuurd op basis van behoeften van bewoners.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!      Bekijk de agenda!      Bekijk de terugblikpagina!  Netwerkbeweging Samen Buurten

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de dubbele vergrijzing, betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, arbeidskrapte GHZ en duurzaamheidskwesties, hebben een directe invloed op de kwaliteit van zorg en het algemene welzijnsniveaus van inwoners. Als een relatief jonge provincie, staat Flevoland voor specifieke uitdagingen op het gebied van samenlevingsopbouw waarbij sociale cohesie en verbondenheid onder druk komt te staan. De snelle ontwikkelingen in de zorgsector, vragen om een verhoogde betrokkenheid van burgers en de opbouw van zorgzame gemeenschappen. Dit is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk om te voldoen aan de groeiende zorgbehoeften en een veerkrachtige samenleving te creëren in Flevoland die samenlevingstaken kan opvangen. Samen Buurten streeft naar een samenleving, waarin iederen, ongeacht de zwaarte van hun beperkingen, een betekenisvol leven kan leiden. 

Samen Buurten is niet alleen gericht op het creëren van zorgzame gemeenschappen, maar richt zich ook op het versterken van individuen, informele netwerken en organisaties. Samenlevingsopbouw en zorgzame gemeenschappen kunnen ontstaan als empowerment gestimuleerd en faciliteert wordt. Dit gebeurt aan de hand van de vijf pijlers van Samen Buurten. 

Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, Doenersdreef Zorg, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Leger des Heils, Acquire en ZorgSaamWonen slaan de handen ineen met het opzetten van de netwerkbeweging Samen Buurten. Met als uiteindelijke doel om een belangrijke stap vooruit te zetten, een beweging op gang te krijgen én om bruggen te slaan - tussen partijen en personen in welzijn, wonen en zorg - in de realisatie van samenlevingsopbouw én zorgzame gemeenschappen. Lees verder... 

Netwerkbeweging Samen Buurten

Samen Buurten wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Zorgkantoor Zilveren Kruis
  • Gemeente Almere
  • Provincie Flevoland

De beweging Samen Buurten is een initiatief van:

 

´s Heeren Loo
Coöperatie Hesterhuizen
Doenersdreef Zorg
Triade Vitree
Stichting Philadelphia Zorg
ZorgSaamWonen
Leger des Heils
Acquire
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland
Zorgkantoor Zilveren Kruis

 

De kennispartners van de beweging zijn: 

VMCA
Flever
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
De Schoor
Landelijk Kenniscentrum LVB
Stichting Breinstorm Zuiderzeeland
Samenkragt
Verwey Jonker Instituut
Lectoraat Urban Innovation, Hogeschool Windesheim
Ella Vogelaar Academie
VGN
MEE
Kwintes
Gemeente Dronten
NLZVE
Butterfly Effect


WILT U OOK PARTNER WORDEN?

Partnerinformatie aanvragen? 

Updates

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Klik hier voor alle items

Terug naar boven