Zorgzame gemeenschappen

Zorgzame gemeenschappen staan centraal voor de zorg in de toekomst

De uitdagingen waar Flevoland mee te maken heeft op het gebied van sociale cohesie en verbondenheid vragen om een verhoogde participatie van burgers en co-creatie. Dit is geen luxe, maar een absolute noodzaak om te voldoen aan de groeiende zorgbehoeften en een sterke samenleving op te bouwen. Daarnaast spelen maatschappelijke problemen in de zorg een belangrijke rol, zoals beperkte toegankelijkheid, variabele kwaliteit en duurzaamheidskwesties. Het verbeteren van de zorginfrastructuur is essentieel om gelijke toegang tot kwalitatieve zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Flevoland te waarborgen, terwijl duurzaamheid in de zorgsector cruciaal is voor de lange termijn.

Samen Buurten erkent dat deze uitdagingen niet opgelost kunnen worden door afzonderlijke organisaties of domeinen, maar vereisen een gecoördineerde inspanning van meerdere belanghebbenden met diverse expertisegebieden en perspectieven. In deze context zijn zorgzame gemeenschappen onmisbaar en de maatschappelijke rol van organisaties van cruciaal belang. Een zorgzame gemeenschap concentreert zich specifiek op het voldoen aan de behoeften van haar leden, met name op het gebied van gezondheid en welzijn. Dit uit zich in diverse vormen van ondersteuning, zoals het delen van zorgtaken, het verlenen van emotionele steun, het organiseren van gemeenschapsactiviteiten gericht op gezondheid en welzijn, en het oprichten van lokale voorzieningen ter tegemoetkoming aan specifieke behoeften.

Meer informatie & thema's

Terug naar boven