Netwerkbeweging: 2024

Het Verbindingsfestival Samen Buurten is het eerste onderdeel van de netwerkbeweging die in gang wordt gezet door Zilveren Kruis Zorgkantoor, Stichting Philadelphia Zorg, 's Heerenloo, Doenersdreef Zorg, Netwerkbeweging: 2024Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Coöperatie Hesterhuizen, Triade Vitree, Leger des Heils, Acquire en ZorgSaamWonen.

Om continuïteit te bieden aan deze beweging werd het festival vervolgd met verschillende projecten in 2023. Daarin zal onder andere aandacht zijn voor het actief bewaken van de verbindingen die gelegd zijn op het festival, door het organiseren van een aantal off- en online bijeenkomsten, het opleiden van mensen in buurten, het creëren van eigenaarschap én het meten van de effecten op basis van best practices.

In 2024 ligt de volledige focus van Samen Buurten op 'actie'. Dit gebeurt door middel van vijf pijlers: 

  • Praktijklabs

De praktijklabs van Samen Buurten zijn platforms voor experimenten en samenwerking om sociale cohesie te vergroten. Ze faciliteren buurtbijeenkomsten, gemeenschapsprojecten en vaardigheidstrainingen, waarbij burgers actief bijdragen aan het verbeteren van hun leefomgeving. Professionals en burgers delen hun kennis en ervaring, wat leidt tot co-creatie, innovatieve oplossingen en zorgzame gemeenschappen.

  • Regionale leergemeenschap

Deelnemers van praktijklabs vormen gezamenlijk een leergemeenschap om kennis en ervaring te delen. Dit bevordert gezamenlijk leren en innoveren. De focus ligt op actieve betrokkenheid en expertise van burgers en professionals, wat bijdraagt aan een betere leefomgeving en een groeiende maatschappelijke beweging.

  • Communityfeesten

Het Samen Buurten communityfeest in Flevoland biedt een platform voor het delen van praktijklabervaringen, recente ontwikkelingen, keynotes en netwerkmogelijkheden. Dit evenement houdt de netwerkbeweging levendig en toegankelijk voor iedereen.

  • Organisatieperspectief versnellen

Ontwikkeling van een visie op zorgzame gemeenschappen met stakeholders versnelt de vooruitgang van praktijklabs en de leergemeenschap. Organisaties in de gehandicaptenzorg spelen een cruciale rol door macht te delen en gemeenschapsparticipatie te stimuleren, wat leidt tot krachtige gemeenschappen.

  • Actieonderzoek

Verwey Jonker Instituut In 2022 onderzocht het Verwey Jonker Instituut knelpunten bij samenlevingsopbouw. In 2024 wordt dit voortgezet met actieonderzoek bij praktijklabs en de leergemeenschap. De focus ligt op de bijdrage van de netwerkbeweging Samen Buurten aan inclusieve samenlevingsopbouw in Flevoland, gestuurd door de input van burgers, professionals en samenwerkingspartners.

Van aandacht en interesse in 2022, naar verlangen in 2023 wat uiteindelijk resulteert in actie vanaf 2024, dat is wat we beogen én dat is de beweging die we in 2022 & 2023 willen maken.

Netwerkbeweging: 2023

Terug naar boven